Znak Zakładu Kartografii

Dane do zajęć projektowych z metod wizualizacji

Zestawy danych przestrzennych wykorzystywane na zajęciach projektowych z metod wizualizacji danych przestrzennych.

Dane przestrzenne do projektu 1

Przykład Bazy Danych Obiektów Ogólnogeograficznych dla woj. mazowieckiego  - format SHP [ZIP 26 MB]

Przykład danych OpenStreetMap dla woj. mazowieckiego  - format GeoJSON [ZIP 12 MB]

Pozostałe dane referencyjne z państwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego dostępne są na stronach Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.

Dane przestrzenne do projektu 2

Przykłady danych administracyjnych i statystycznych dla Polski  - format SQLite, XLSX [ZIP 92 MB]

Inne dane statystyczne dla Polski dostępne są w Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego.