Znak Zakładu Kartografii

Nagrodzone prace dyplomowe

Nagrodzone prace dyplomowe: magisterskie i inżynierskie na kierunkach: Geodezja i Kartografia i Geoinformatyka

2020

„Wizualizacja Gmachu Głównego Politechniki Warszawskiej przy użyciu wybranego silnika gier”, autor: Hubert Janicki, promotor: dr inż. Jacek Bernard Marciniak –  I Nagroda Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w kategorii prace inżynierskie w konkursie na najlepsze prace dyplomowe, rozprawy doktorskie, publikacje oraz innowacyjne rozwiązania w dziedzinie geoinformacji (edycja 2020), I nagroda w XII Ogólnopolskim Konkursie Prac Dyplomowych z zakresu Kartografii, Geomatyki i Geoinformacji (UMCS Lublin), II nagroda w Konkursie Prac Dyplomowych dla kierunków geodezja i kartografia organizowanym przez Stowarzyszenie Geodetów Polskich kartografia (edycja 2019/2020);

2019

 „Mapy zmian stanu prawnego miast Polski w ostatnim stuleciu”, autor: Natalia Sadowska, promotor: dr inż. Andrzej Głażewski – II miejsce w Konkursie Prac Dyplomowych obronionych na kierunku geodezja i kartografia (edycja 2018/2019).