Znak Zakładu Kartografii

Andrzej Głażewski

dr inż.

Kartograf, specjalista z zakresu projektowania baz danych i prowadzenia analiz przestrzennych oraz wizualizacji kartograficznej. Zainteresowania naukowe wiąże m.in. z kartografią topograficzną - projektowaniem i zastosowaniem baz danych referencyjnych, semiotyką kartograficzną oraz percepcją przestrzeni. Od 1994 r. pracuje w Politechnice Warszawskiej, w Zakładzie Kartografii Wydziału Geodezji i Kartografii, gdzie współtworzył Laboratorium Systemów Informacji Geograficznej (1997).

Doświadczenie naukowe i praktyczne zdobywał od ostatnich lat studiów, pracując w zespołach specjalizujących się w projektowaniu i budowie baz danych przestrzennych, elementów systemów informacji geograficznej, np. SIP Mazowsza (2003/4), prowadząc projekt „Budowa infrastruktury użytkowej systemu pozycjonowania satelitarnego ASG-EUPOS” (2004/5) oraz projekty badawcze. Współautor zasad modelowania i wizualizacji na mapach urzędowych Bazy Danych Obiektów Topograficznych. Autor i współautor wdrożeń GIS, innych opracowań kartograficznych oraz publikacji naukowych.

Doświadczenie dydaktyczne: nauczyciel akademicki, prowadzący zajęcia na kierunkach studiów: Geodezja i Kartografia oraz Geoinformatyka, m.in. z przedmiotów: infrastruktura danych przestrzennych, zaawansowane analizy geograficzne, bazy danych topograficznych oraz zajęć na studiach podyplomowych nt. Systemów Informacji Przestrzennej. Prowadzący szkolenia dotyczące modelowania geoinformacji, zastosowań aplikacji GIS oraz budowy i wykorzystania infrastruktury informacji przestrzennej.

Więcej informacji w Bazie Wiedzy Politechniki Warszawskiej.