Znak Zakładu Kartografii

Kamil Choromański

mgr inż.

Ukończył studia inżynierskie na kierunku Geoinformatyka na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. Pracę magisterską obronił na specjalności Kartografia i Systemy Informacji Geograficznej tego samego wydziału.

Zajmuje się technologiami spatial big data – przechowywaniem, analizą oraz wizualizacją dużych zbiorów danych przestrzennych różnego rodzaju. Dodatkowo interesuje się uczeniem maszynowym i głębokim, a także technologiami obliczeń rozproszonych w oparciu o procesory GPU (CUDA).