Znak Zakładu Kartografii

Doktoranci

Doktoranci

Doktoranci

Stopień Imię i nazwisko Tytuł rozprawy doktorskiej Pokój
mgr inż. Kamil Choromański Optymalizacja analiz geoprzestrzennych z wykorzystaniem cyberinfrastruktury danych przestrzennych GGł, pokój 34
mgr inż. Jakub Łobodecki Badanie percepcji i zachowań użytkowników aplikacji do nawigacji w budynkach w oparciu o innowacyjne multimodalne środowiska symulacyjne i testowe GGł, pokój 34