Strona główna Gospodarka Przestrzenna w praktyce Terminy zjazdów i plany zajęć Harmonogram studiów Gospodarka Przestrzenna w Praktyce

Harmonogram studiów Gospodarka Przestrzenna w Praktyce

 (III edycja)

Dzień tygodnia Liczba godzin (27)
Piątek

8 godz.             

(w tym: 2 godz. konsultacji dyplomowych z promotorem, 2 godz. wykładu, 3 godz. ćwiczeń, 1 godz. zdalna – e - learning)

Sobota

10 godz.

(w tym 4 godz. wykładu, 6 godz. ćwiczeń)

Niedziela 9 godz. (w tym 2 godz. wykładu, 2 godz. ćwiczeń, 1 godz. konsultacji z promotorem/specjalistycznych dyplomu i 4 godz. zdalne – e - learning)

 

Czas realizacji 10 miesięcy – zjazd raz w miesiącu (lipiec i sierpień bez zajęć). Ostatni dodatkowy zjazd odbędzie się w marcu 2020r. i dotyczyć będzie jedynie obron prac dyplomowych.

270 godzin w tym: 75 godzin wykładów, 145 godzin ćwiczeń oraz 50 godzin E-learning 

Harmonogram roku studium:

Dzień tygodnia Liczba godzin III IV V VI IX X XI XII I   II
Piątek 8 godz. x x x x x x x x x x
Sobota

10 godz.

 

x x x x x x x x x x
Niedziela 9 godz. x x x x x x x x x x

Harmonogram dnia:

Dzień tygodnia Godziny dydaktyczne
Piątek,

15:15 – 16:452 godz. seminarium dyplomowe/konsultacje z promotorem

16.50 – 19.05 – 3 godz. ćwiczeń

19:10 – 20.40 – 2 godz. wykładu

1 godz. E- learning

Sobota,

8.30 – 10.00 – 2 godz.  ćwiczeń

10.05 – 11.35 – 2 godz. ćwiczeń

11:45 – 13:15 – 2 godz. ćwiczeń

przerwa obiadowa

14:00 – 15:30 – 2 godz. Wykładu

15:35 – 17:05 – 2 godz. Wykładu

 

Niedziela,

9.00 – 11.30 – 2 godz.  ćwiczeń

11.35 – 13.05 – 2 godz. wykładu

przerwa obiadowa

13:35 – 14:20 – 1 godz. Konsultacji z promotorem/ konsultacji specjalistycznych dyplomu/seminariumdyplomu

4 godz. E- learning