Znak Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej
Studia Podyplomowe
Znak Politechniki Warszawskiej

Rekrutacja WN

W dniu 5 października br. zostanie ostatecznie zakończona rekrutacja na Studia Podyplomowe Wycena Nieruchomości.

Przed złożeniem dokumentów należny zapoznać się z Regulaminem studiów podyplomowych w Politechnice Warszawskiej.

Zainteresowani uczestnictwem w studiach podyplomowych proszeni są o złożenie

do 25 września br. następujących dokumentów:

  • Formularza rejestracyjnego wypełnionego w systemie i wydrukowanego.
  • UWAGA!!! Rejestracja kandydatów na studia podyplomowe odbywa się poprzez system informatyczny Rekrutacja PW - za pośrednictwem elektronicznego formularza, dostępnego na stronie:     https://rekrutacja.pw.edu.pl
  • Dyplomu ukończenia studiów wyższych.
  • Skierowania z zakładu pracy (w przypadku finansowania studiów przez zakład pracy).

W/w dokumenty należy składać osobiście lub przesłać pocztą na adres:
Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej
Studia Podyplomowe "Wycena nieruchomości"
Plac Politechniki 1 pok. 312
00 - 661 WARSZAWA
tel.: 022 234-7369
tel.: 022 234-7589

Kandydaci, którzy złożyli dokumenty do 31 sierpnia br., otrzymają pisemne potwierdzenie przyjęcia na studia podyplomowe w pierwszym tygodniu września br. wraz ze szczegółową informacją dotyczącą terminów zjazdów oraz numeru konta, na które należy dokonać wpłaty.

Kandydaci, którzy złożyli dokumenty od 1 września do 25 września br. będą otrzymywali ww informacje na bieżąco.