Znak Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej
Studia Podyplomowe
Znak Politechniki Warszawskiej

Terminy zjazdów

Terminy zjazdów w I semestrze 2019/2020

I zjazd    12-13 października 2019 r.  
II zjazd   26 - 27 października 2019 r.  
III zjazd  16 - 17 listopada 2019 r.  
IV zjazd   30 listopada- 01 grudnia 2019 r.  
V zjazd    14-15 grudnia 2019 r.  
VI zjazd   11 - 12 stycznia 2020 r.  
VII zjazd  25 – 26 stycznia 2020 r.  
VIII zjazd 08-09 luty 2020 r.  
IX zjazd   22 - 23 lutego 2020 r.

-----------------------------------------------

Terminy zjazdów w II semestrze 2019/2020

X zjazd     07-08 marzec 2020 r.  
07.03.2020 r. (sobota) w godz. 8.15-9.45  test z I sem. (WN-2 grupy – s. 315 i 144)

XI zjazd  21-22 marzec 2020
XII zjazd 04-05  kwiecień 2020 r. 
04-05.04.2020 r. (sobota-niedziela)  -  akceptacja tematów prac końcowych

XIII zjazd    25-26 kwiecień 2020 r.
XIV zjazd   09-10 maj 2020 r.   
XV zjazd     23-24 maj  2020 r.  
XVI zjazd 06-07 czerwiec 2020 r. 
06-07.06.2019 r (sobota-niedziela) - zaliczenie prac końcowych

Uwaga terminy egzaminu po II sem.

20 czerwiec 2019 r. (sobota) - zaliczenie II sem. (test) 2 sale; 144 i 315  w godz. 9.00 -11.00

Termin wpłaty za II sem. studiów WN upływa 02 marca 2020 roku po tym terminie zostaną naliczone odsetki.
Opłaty za świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w wysokości 30,00 zł.  należy dokonać w terminie najpóźniej do 30 maja 2020 r.