Znak Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej
Studia Podyplomowe
Znak Politechniki Warszawskiej

Aktualności

dn. 09-04-2020

W związku z Zarządzeniem Rektora nr 23/2020 z dnia 08/04/2020 zmieniającym zarządzenie nr 16/2020 Rektora PW w sprawie podjęcia w Politechnice Warszawskiej działań zapobiegających rozprzestrzenianiu się korona wirusa (COVID-19) informujemy, że zajęcia prowadzone w sposób zdalny będą trwały do 15 maja 2020r.

Szanowni Państwo, w związku z zarządzaniem Rektora podejmujemy działania, aby wszystkie wykłady planowane do przeprowadzenia podczas trzech kolejnych zjazdów 18-19 i 25-26 kwietnia oraz 9-10 maja, udało się przeprowadzić w sposób zdalny w jednej z dwóch form. Pierwsza z nich polega na wykorzystaniu oprogramowania Microsoft Teams druga zaś na udostępnieniu wykładu w postaci filmu oraz stworzeniu możliwości zadawania pytań prowadzącemu wykład.

Uprzejmie prosimy o monitorowanie strony internetowej Studiów podyplomowych - Aktualności oraz o odbieranie maili z adresów podanych przy rejestracji na studia. Otrzymacie Państwo pełną instrukcję postępowania oraz plan zajęć, który może być zmodyfikowany w porównaniu z planem pierwotnym.

Mamy nadzieję, że kolejne trzy zjazdy uda się odbyć w formie zdalnej, następne zaś już w formie tradycyjnej.

Jednocześnie w tym czasie będziecie Państwo przygotowywać pracę końcową. Prowadzący prace będą kontaktować się z Państwem drogą mailową, telefoniczną lub przez komunikator internetowy.

Obecnie nie przewidujemy wydłużenia semestru, ale sytuacja jest dynamiczna, prosimy więc o cierpliwość i wyrozumiałość.

Na koniec życzymy Państwu zdrowych, spokojnych i mimo wszystko radosnych Świąt Wielkiej Nocy.

---------------------------------------

dn. 09-04-2020

ZMIANY HARMONOGRAMU ZAJĘĆ
W związku z Zarządzeniem Rektora Politechniki Warszawskiej nr 16/2020 z dnia 11/03/2020 w sprawie podjęcia w Politechnice Warszawskiej działań zapobiegających rozprzestrzenianiu się koronawirusa (COVID-19) zjazdy na Studiach Podyplomowych Zarządzanie Nieruchomościami przewidziane w dniach 21-22 marca 2020 r. oraz 4-5 kwietnia 2020 r. zostają przełożone odpowiednio na 18-19 kwietnia 2020 r. oraz 6-7 czerwca 2020 r.
Wobec powyższego:
- termin zgłoszenia propozycji tematu pracy końcowej został przedłużony do 4 kwietnia 2020 r.,
- termin złożenia pracy końcowej został przedłużony do 6 czerwca 2020 r.
- zaliczenie prac końcowych odbędzie się 20 czerwca 2020 r.,
- egzamin po II semestrze odbędzie się 27 czerwca 2020 r.

-----------------------------------

Wyniki egzaminu po I sem ZN z dn. 7.03.2020 r

-----------------------------------

Informacja dotycząca egzaminu zaliczającego I semestr

Egzamin (test) zaliczający I semestr Studiów Podyplomowych "Zarządzanie nieruchomościami" odbędzie się 7 marca 2020 r. (sobota) o godzinie 08:15 w sali 309.

Prosimy o przybycie pod salę o godzinie 08:00.
---

W dniu 12 października br. od g. 9.30 przed salą 315 będziecie Państwo mogli odebrać konspekt oraz decyzję o przyjęciu na studia podyplomowe jak również podpisać i odebrać umowę o warunkach odpłatności za studia podyplomowe w Politechnice Warszawskiej.
W celu usprawnienia podpisywania umów załączamy wzór ww. umowy, abyście mogli Państwo wcześniej się z nią zapoznać.

Wzór umowy ZN 2019 (pdf, 1,31 MB)