Znak Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej
Studia Podyplomowe
Znak Politechniki Warszawskiej

Aktualności

Osoby, które dotychczas nie przystąpiły do egzaminu po I semestrze, będą mogły go napisać w dniu 6 kwietnia br. (sobota) o godz. 15.00 w sali 315.

--------------------------------------

Egzamin poprawkowy po I semestrze na studiach podyplomowych "Zarządzanie nieruchomościami" odbędzie w dniu 23 marca br. o g. 16.00 w sali 309. Przedmiotem egzaminu będą wyłącznie przedmioty niezaliczone w I terminie.
Osoby, które w dniu 9 marca br. nie przystąpiły do egzaminu po I semestrze, będą mogły również go napisać w ww. terminie.

------------------------------------------

Egzamin dla słuchaczy studiów podyplomowych „Zarządzanie nieruchomościami”
WYNIKI

------------------------------------------

Z ostatniej chwili
Seminarium - omówienie pytań z zakresu semestru I odbędzie się w sobotę 23.02.2019 r. w g. 15.15-18.30,
zaś wykład z przedmiotu Podstawy prawa i postępowania administracyjnego z powodu choroby wykładowcy zostanie przeprowadzony w niedzielę 24.02.2019 r. w g. 11.45-15.00.

W dniu 13 października br. od g. 9.30 przed salą 134 będziecie Państwo mogli odebrać konspekt oraz decyzję o przyjęciu na studia podyplomowe jak również podpisać i odebrać umowę o warunkach odpłatności za studia podyplomowe w Politechnice Warszawskiej.
W celu usprawnienia podpisywania umów załączamy wzór ww. umowy, abyście mogli Państwo wcześniej się z nią zapoznać.

Wzor umowy - 2018 ZN (pdf, 1,07 MB)

-----------------

W dniu 5 lipca 2018 roku (czwartek) o godz. 17.00 w Sali 309 odbyło się uroczyste wręczenie świadectw ukończenia studiów podyplomowych „Wycena  nieruchomości” oraz „Zarządzanie nieruchomościami"
ZAPRASZAMY NA FOTORELACJĘ