Znak Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej
Studia Podyplomowe
Znak Politechniki Warszawskiej

Materiały dla Studentów

Rok akademicki 2018-2019

Materiały na zajęcia z Pania B. Blum

Bezpieczenstwo użykowania konstrukcji (vnd.ms-powerpoint, 177,00 kB)
EKSPLOATACJA NIERUCHOMOŚCI - definicja 2019 (vnd.ms-powerpoint, 118,00 kB)
EKSPLOATACJA NIERUCHOMOŚCI (003) (vnd.ms-powerpoint, 120,00 kB)

Przegląd technologii w budownictwie
–  2 części wykładowca: Dr inż. Jerzy Górski

KursStPod19aJG -1 (pdf, 18,74 MB)
KursStPod19aJG -2 (pdf, 13,58 MB)

Materiały dotyczące wykładu Pani mgr inż. Marioli Berdysz – VI zjazd
- Podstawy budownictwa;
- Proces inwestycyjny w budownictwie.

Materiały dotyczą wykładu realizowanego na 7 zjeździe przez Panią dr inż. Wioletę Krupowicz nt. Gospodarka Przestrzenna.

UWAGA-WAŻNE!!!
Obowiązkowo proszę pobrać materiały na wykład VIII zjazd w dn. 9-10 lutego Pana mgr Zdzisława Małeckiego nt. „Gospodarka mieszkaniowa i prawo spółdzielcze”.