Znak Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej
Studia Podyplomowe
Znak Politechniki Warszawskiej

Oferta specjalna

Możliwość ukończenia Studiów Podyplomowych Wycena Nieruchomości w kolejnym roku, po wniesieniu opłaty jedynie za II semestr – obecnie 2200 zł oraz zdaniu egzaminu testowego i przygotowaniu pracy końcowej.