Znak Zakładu Kartografii

Studia magisterskie stacjonarne GiK

studia stacjonarne II stopnia sem 2

Wykład EDP

Wykłady z zakresu eksploracji danych przestrzennych (spatial data mining)

Wykład IDP

Wykłady z infrastruktury danych przestrzennych

Wykład i projekt KTM

Wykład i ćwiczenia projektowe z kartografii tematycznej

Wykład i projekt CSP

Wykład i ćwiczenia projektowe z cyfrowych systemów produkcji map