Znak Zakładu Kartografii

Studia niestacjonarne GiK

studia niestacjonarne GiK sem. 5 i 6

Wytyczne ćwiczenia 1 z podstaw wizualizacji kartograficznej (PWKz)

Opracowanie interaktywnej mapy przeglądowej województwa na podstawie Bazy Danych Obiektów Ogólnogeograficznych

Pobierz plik (pdf, 119,79 kB)

Wytyczne ćwiczenia 2 z podstaw wizualizacji kartograficznej (PWKz)

Opracowanie tematycznej kompozycji kartograficznej na podstawie wybranych danych statystycznych

Pobierz plik (pdf, 116,45 kB)

Opis ćwiczenia 1.1 z infrastruktury danych przestrzennych (IDPz)

Analiza funkcjonalności i zawartości portalu regionalnego pod kątem wypełniania założeń Dyrektywy INSPIRE i ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej

Pobierz plik (pdf, 370,80 kB)

Opis ćwiczenia 1.2 z infrastruktury danych przestrzennych (IDPz)

Opracowanie prezentacji kartograficznej na podstawie bazy danych obiektów topograficznych.

Fragment danych BDOT do wykonania ćwiczenia:

Pobierz plik (pdf, 133,03 kB)

Opis ćwiczenia 1.3 z infrastruktury danych przestrzennych (IDPz)

Analizy przestrzenne jako narzędzie wspierające proces decyzyjny wyboru wariantu mostu.

Fragment BDOT do wykonania ćwiczenia:

Pobierz plik (pdf, 531,84 kB)

Opis ćwiczenia 2.1 z infrastruktury danych przestrzennych (IDPz)

Analiza porównawcza treści i funkcjonalności tematycznych portali geoinformacyjnych.

Wybrane przykłady opracowań w edycji 2020l.

Pobierz plik (pdf, 133,67 kB)

Opis ćwiczenia 2.4 z infrastruktury danych przestrzennych (IDPz)

Przegląd baz danych tematycznych dostępnych w portalach urzędowych pod względem ich treści, struktury, szczegółowości i zakresu zastosowań.