Znak Zakładu Kartografii

Dane przestrzenne do ćwiczeń projektowych

Bazy danych przestrzennych wykorzystywane na ćwiczeniach projektowych z podstaw wizualizacji kartograficznych (PWK) i infrastruktury danych przestrzennych (IDP)

Aktualne urzędowe dane przestrzenne

Dostępne na stronach Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (na podstawie art. 40a ust. 2 pkt.1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r., Dz. U. z 2014 r. poz.897 (tekst jednolity), od dnia 12 lipca 2014r.):

1. Państwowy rejestr granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju - PRG

2. Państwowy rejestr nazw geograficznych - PRNG

3. Baza danych obiektów ogólnogeograficznych - BDOO

Pozostałe dane za stron GUGiK

Dane Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

Pozostałe dane za strony GDOŚ

Archiwalne zasoby danych przestrzennych