Znak Zakładu Kartografii

PhD students

PhD students

Degree Name and surname Title of the dissertation Phone number
MSc Miłosz Gnat (e-mail) Analiza wpływu modelu danych na możliwości kartograficznej prezentacji wnętrza budynku w aplikacjach nawigacyjnych. 22 2346043
MSc Arkadiusz Kołodziej (e-mail) Metodyka zarządzania informacją przestrzenną o obiektach dziedzictwa kulturowego uwzględniająca partycypację społeczną. 22 2345590
MSc Katarzyna Leszek (e-mail)   22 2347690