Znak Politechniki Warszawskiej

WAŻNE TERMINY

Przesłanie kart uczestnictwa oraz streszczeń referatów – do 15 września 2018 r.

Potwierdzenie przyjęcia tematu referatu – do 20 września 2018 r.

Zgłoszenie uczestnictwa w konferencji (bez referatu) – do 20 września 2018 r.

Wniesienie opłaty konferencyjnej – do 20 września 2018 r.