Znak Politechniki Warszawskiej

WIĘCEJ INFORMACJI - SEKRETARIAT

www.zkign.gik.pw.edu.pl
e-mail: konferencja.kign@gik.pw.edu.pl
mgr inż. Małgorzta Stańczuk-Gałwiaczek
e-mail: Malgorzata.Stanczuk@pw.edu.pl
Czesława Cherka
tel.: (22) 234 73 69 / (22) 234 75 89