Znak Zakładu Kartografii

Projekty naukowe i wdrożeniowe

Wykaz najważniejszych projektów

Aktywność naukowa pracowników Zakładu Kartografii PW w ostatnich kilku latach.

Projekt MARCO

Metody analizy, prognozowania i rekomendowania w zakresie zapobiegania rozprzestrzenianiu się COVID-19 ze szczególnym uwzględnieniem analiz geoprzestrzennych (Methods of spatial Analysis, forecasting and Recommendation in preventing the spread of COVID-19)

Projekt MARS

MARS - Opracowanie koncepcji i prototypu systemu symulacji procesu terratransformacji Marsa (MARS - Development of the concept and prototype of the simulation system of the Mars terraformation process)

Projekt IAPN

Celem projektu było odtworzenie kształtu sieci osadniczej i jednostek terytorialnych II Rzeczypospolitej przed i po odzyskaniu niepodległości w 1918 r.,