Znak Politechniki Warszawskiej

Działaność naukowa Zakładu

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą

Zakład Fotogrametrii, Teledetekcji i Systemów Informacji Przestrzennej prowadzi studia podyplomowe z zakresu Systemów Informacji Przestrzennej od roku 2005.
Nasze nauczanie SIP obejmuje oprócz zagadnień czysto technologicznych (pozyskiwanie danych do Systemu, tworzenie baz danych, obsługa najważniejszych funkcji oprogramowania) również metody projektowania, realizacji i aktualizacji Systemu.

Zapraszamy na stronę WWW>>>