Znak Politechniki Warszawskiej

Konferencja 2018

ZAKŁAD KATASTRU I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
WYDZIAŁ GEODEZJI I KARTOGRAFII
POLITECHNIKA WARSZAWSKA
oraz
TOWARZYSTWO ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH
zapraszają na konferencję naukową pt.
WSPÓŁCZESNE TRENDY W KATASTRZE I GOSPODARCE NIERUCHOMOŚCIAMI
Konferencja odbędzie się:  6 grudnia 2018 r. w Warszawie

CEL I TEMATYKA KONFERENCJI
Od wielu lat w ramach prac Międzynarodowej Federacji Geodetów (FIG) w komisji 7 - Kataster i Gospodarka Nieruchomościami prowadzone są dyskusje m.in. na temat reform i kierunków rozwoju systemów katastralnych, procedur gospodarowania nieruchomościami oraz nowego ujęcia scaleń gruntów.                     
Zakład Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej wpisując się w powyższą tematykę organizuje drugą z cyklu krajowych konferencji naukowych, które stanowią forum dla prezentowania wyników najnowszych badań prowadzonych w Polsce, jak i na świecie właśnie w zakresie szeroko pojętego katastru i gospodarki nieruchomościami.

  • Konferencja dotyczyć będzie tematyki o charakterze teoretycznym (prace koncepcyjne), jak i praktycznym (prace pilotażowe i wdrożeniowe), związanej m.in. z:aktualnym rozwojem systemów katastralnych w Polsce i na świecie (kataster 3D, LADM, integracja informacji o nieruchomościach, reformy organizacyjne systemów administrowania gruntami, zmiany w zakresie procedur katastralnych, nowe metody pozyskiwania danych katastralnych),
  • doskonaleniem procedur gospodarowania nieruchomościami, w tym m.in. w zakresie podziałów nieruchomości, scaleń i podziałów nieruchomości, rozgraniczeń nieruchomości, wywłaszczeń, wyceny nieruchomości,
  • rendami w procedurach realizacji scaleń i wymian gruntów uwzględniającymi rozwój wielofunkcyjny obszarów wiejskich i aspekty środowiskowo-krajobrazowe.

Konferencja jest trzecią z cyklu krajowych konferencji naukowych obejmujących tematykę aktualnego rozwoju systemów katastralnych w Polsce i na świecie, doskonalenia procedur gospodarowania nieruchomościami oraz współczesnych trendów w procedurach realizacji scaleń i wymian gruntów w tym wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich.
Celem konferencji jest wymiana poglądów oraz prezentacja wyników najnowszych badań prowadzonych
w Polsce oraz na świecie w zakresie szeroko pojętego katastru i gospodarki nieruchomościami.
Na konferencję zapraszamy przedstawicieli środowisk naukowych, państwowych, samorządowych oraz prywatnych, a także inne osoby zainteresowane tematyką katastru i gospodarki nieruchomościami.