Znak Politechniki Warszawskiej

Kierownik Zakładu:

Prof. dr hab. inż. Katarzyna Joanna Sobolewska-Mikulska

Dane adresowe:

Zakład Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Wydział Geodezji i Kartografii PW
Gmach Główny PW Pl. Politechniki 1  pok 302
00-661 Warszawa

Zakład Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

  1. analizy prawne i techniczne w zakresie prowadzenia katastru,
  2. prace eksperckie i naukowe z zakresu:
  • analizy i rozwoju nowoczesnych modeli katastralnych,
  • procedur podziałów nieruchomości,
  • gospodarki nieruchomościami na obszarach wiejskich,
  • metodyki scaleń oraz wyceny nieruchomości.

Wdrożenie koncepcji Smart Villages w województwie mazowieckim

KONFERENCJA 20.X.2022 Warszawa