Znak Politechniki Warszawskiej

Dyplomowanie

Uwaga!!!

Warunkiem przystąpienia do egzaminu dyplomowego jest złożenie pracy dyplomowej
w terminie do 2 tygodni przed datą egzaminu

Wykaz pytań na egzamin dyplomowy [pobierz]

Warunki przystąpienia do egzaminu dyplomowego na stronie WWW Wydziału GiK

Kontakt z sekretariatem Zakładu