Znak Politechniki Warszawskiej

MATERIAŁY POKONFERENCYJNE

Referaty wygłoszone na konferencji naukowej pt. „Współczesne trendy w katastrze i gospodarce nieruchomościami” w dniu 6 grudnia 2018r.

   

Sesja I

Dr inż. Anna Trembecka

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Referat pt. „Analiza problemów związanych z wdrożeniem nowych zasad przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności”

Dr inż. Anna Trembecka (pdf, 1,56 MB)

Dr hab. inż. Małgorzata Renigier-Biłozor, prof. UWM
Współautorzy: Prof. dr hab. inż. Sabina Źróbek, Dr inż. Marek Walacik, Mgr inż. Aneta Chmielewska
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Referat pt. „Stosowanie AVM - aktualny temat dyskusji praktyków i teoretyków związanych z gospodarką nieruchomościami”

Dr inż. Marta Gross
Współautor: Prof. dr hab. inż. Ryszard Źróbek
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Referat pt. „Nowe tendencje w procesach doskonalenia procedur gospodarowania nieruchomościami publicznymi”

Dr inż. Marta Gross (pdf, 1,11 MB)

Dr inż. Łukasz Halik
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Referat pt. „Mapa RCiWN” (https://maparciwn.pl) – portal mapowy o rejestrze cen i wartości nieruchomości”

Dr inż. Łukasz Halik (pdf, 935,32 kB)

Mgr Sebastian Janicki, Dr inż. Tomasz Budzyński
Współautorzy: Dr hab. inż. Katarzyna Sobolewska-Mikulska, prof. PW, Dr inż. Natalia Sajnóg
Nieruchomości MSW Sp. z o.o., Politechnika Warszawska
Referat pt. „Wybrane funkcjonalności narzędzia wspierającego efektywne zarządzanie nieruchomościami wielolokalowymi”

   

Sesja II

Dr hab. inż. Katarzyna Kocur-Bera, prof. UWM
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Referat pt. „Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego i zagrożenia powodziowe – analiza dla wybranych miast Polski”

Dr inż. Żanna Stręk
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Referat pt. „Propozycja likwidacji zewnętrznej szachownicy gruntów”

Dr inż. Żanna Stręk (pdf, 2,79 MB)

Dr inż. Krzysztof Rząsa
Współautorzy: Dr inż. Marek Ogryzek, Mgr inż. Mateusz Ciski
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Referat pt. „Przekazywanie nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa gminom na realizację celów społecznych jako element wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich”

Dr inż. Krzysztof Rząsa (pdf, 695,30 kB)

Dr Anna Klimach
Współautorzy: Dr hab. inż. Agnieszka Dawidowicz, Prof. dr hab. inż. Ryszard Źróbek
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Referat pt. „Możliwości wykorzystania Land Administration System w kontroli obrotu nieruchomościami rolnymi na przykładzie Polski”

Dr Anna Klimach (pdf, 541,12 kB)

Dr inż. Hubert Kryszk
Współautor: Dr hab. inż. Krystyna Kurowska
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Referat pt. „Aktualne problemy w gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi i leśnymi na przykładzie KOWR OT Olsztyn”

   

Sesja III

Dr inż. Agnieszka Cienciała
Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
Referat pt. „Użytki gruntowe jako kluczowe dane katastralne w gospodarce nieruchomościami”

Dr hab. inż. Małgorzata Buśko
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Referat pt. „Kontur budynku – weryfikacja i propozycje zmian w przepisach prawa”

Dr inż. Adam Klimek
Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
Referat pt. „Organizacyjne aspekty instytucji katastru”

Dr inż. Adam Klimek (pdf, 3,61 MB)

Dr inż. Józef Maślanka
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Referat pt. „Wznawianie znaków i wyznaczanie punktów granicznych w kontekście wiarygodności danych ewidencji gruntów i budynków”

Dr inż. Józef Maślanka (pdf, 2,96 MB)

Mgr inż. Agnieszka Czajka
Politechnika Koszalińska
Referat pt. „Wykorzystywanie zasobów naturalnych w gminach uzdrowiskowych Polski”

POSTERY