Znak Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej
Studia Podyplomowe
Znak Politechniki Warszawskiej

Praca koncowa 2019

  1. Informacje dodatkowe dotyczące przebiegu zajęć w II semestrze STUDIÓW PODYPLOMOWYCH „WYCENA NIERUCHOMOŚCI”
  2. PROPOZYCJE TEMATÓW PRAC KOŃCOWYCH
  3. Propozycja tytułu pracy końcowej należy składać do 24 marca - akceptacja tematu 6 kwietnia.