Strona główna Wycena Nieruchomości Cel studiów

Cel studiów

Studia podyplomowe Wycena Nieruchomości na Politechnice Warszawskiej na Wydziale Geodezji i Kartografii zostały utworzone w 1992 r.

W latach 1998-2004 we współpracy z Sheffield Hallam University School of Urban and Regional Studies z Wielkiej Brytanii realizowano program czterosemestralnego Polsko-Brytyjskiego Studium Podyplomowego w zakresie szacowania i zarządzania nieruchomościami. Studia te prowadzone były wspólnie przez Wydział Geodezji i Kartografii PW oraz Sheffield Hallam University.

Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z problematyką szacowania nieruchomości, przekazanie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych umożliwiających wykonywanie zawodowych czynności w obszarze szacowania nieruchomości i przygotowanie specjalistów z tego zakresu. 

Studia podyplomowe stanowią jeden z niezbędnych elementów kształcenia w ramach ubiegania się o uprawnienia do wykonywania zawodu rzeczoznawcy majątkowego.

Ukończenie rocznych studiów Podyplomowych Wycena Nieruchomości pozwala na rozpoczęcie 6-cio miesięcznej praktyki zawodowej, po której absolwent zgodnie z ustawą z dn. 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami może ubiegać się o nadanie państwowych uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości.

Absolwent Studiów Podyplomowych uzyskuje interdyscyplinarną wiedzę i umiejętności z zakresu szeroko pojętej gospodarki nieruchomościami, ekonomii, prawa, podstaw budownictwa i kosztorysowania.

Wiedza i umiejętności zdobyte w czasie realizacji studiów podyplomowych są niezbędne w pracy m. in.: we własnej firmie z zakresu wyceny nieruchomości, jednostkach administracji samorządowej i rządowej, firmach związanych z zarządzaniem, pośrednictwem w obrocie nieruchomościami, gospodarką przestrzenną, firmach konsultingowych i doradczych w zakresie finansowania rynku nieruchomości.

Program studiów jest realizowany przez najwyższej klasy naukowców, praktyków oraz ekspertów.
(Zakładka – Przedmioty oraz wykładowcy).