Strona główna Wycena Nieruchomości Praca końcowa - 2024

Praca końcowa - 2024

Zapraszamy do zapoznania się z propozycjami zagadnień tematów prac końcowych.

Propozycje tematów prac końcowych

Po wyborze tematu, uczestnik studiów podyplomowych jest zobowiązany do przesłania e-mailem skanu wypełnionego druku propozycji tematu pracy końcowej (druk poniżej) na adres Sekretariatu SP WN: wn-sp@pw.edu.pl do 9 marca 2024 r.

Na podstawie tematów prac zgłoszonych przez uczestników dobrani zostaną prowadzący pracę końcową.

Następnie uczestnik studiów powinien oczekiwać na e-mail od prowadzącego pracę końcową. W ramach zajęć indywidualnych pt. „Akceptacja tematów prac końcowych” przewiduje się przeprowadzenie rozmów z każdym uczestnikiem studiów podyplomowych w terminie ustalonym z prowadzącym pracę końcową.

Rozmowa będzie dotyczyć ustalenia tematu pracy na podstawie propozycji wstępnie zgłoszonej przez uczestnika studiów podyplomowych oraz jej zawartości merytorycznej.

Praca końcowa

Ukończona praca końcowa powinna zawierać od 25 do 35 stron. Ostateczną wersję elektroniczną (PDF) pracy końcowej należy przesłać na adres e-mail prowadzącego pracę w terminie do 10 maja 2024 r.  Prosimy nie drukować prac.

Zaliczenie pracy końcowej odbędzie się w dniach 25-26 maja 2024 r. na zasadach ustalonych z prowadzącym pracę końcową.

Świadectwa ukończenia studiów podyplomowych

Świadectwa ukończenia studiów podyplomowych otrzymają osoby, które:

  1. Zdały egzamin wewnętrzny (zaliczyły I i II semestr)
  2. Przedłożyły pracę końcową, która została pozytywnie oceniona
  3. Złożyły pełną dokumentację formalną (między innymi - wniosek oraz kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych potwierdzoną za zgodność z oryginałem) i nie mają zobowiązań finansowych wobec Wydziału Geodezji i Kartografii
  4. Rozliczyły się z Biblioteką PW