Strona główna Wycena Nieruchomości Rekrutacja WN 2023-2024

Rekrutacja WN 2023-2024

Rekrutacja na Studia Podyplomowe

„Wycena Nieruchomości” 2023 – 2024

Edycja: 32

Nabór otwarty! Rekrutacja trwa do dnia 6 października 2023 roku.

Zapraszamy na studia podyplomowe „Wycena Nieruchomości”, dzięki którym uzyskacie Państwo szeroką i kompletną wiedzę teoretyczną z zakresu szacowania nieruchomości oraz zdobędziecie praktyczne umiejętności umożliwiające finalnie wykonywanie zawodu rzeczoznawcy majątkowego.

Studia podyplomowe są jednym z niezbędnych elementów kształcenia w ramach ubiegania się o uprawnienia zawodowe z zakresu szacowania nieruchomości.

Rozpoczynająca się w październiku 2023 r. 32. edycja studiów podyplomowych będzie realizowana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 19 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany minimalnych wymogów programowych dla studiów podyplomowych z zakresu wyceny nieruchomości

Studia podyplomowe na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej to gwarancja jakości kształcenia.
Przed złożeniem dokumentów należy zapoznać się z Regulaminem studiów podyplomowych w Politechnice Warszawskiej.

Rejestracja kandydatów na studia podyplomowe odbywa się poprzez system informatyczny Rekrutacja PW — za pośrednictwem elektronicznego formularza, aktualnie dostępnego na stronie PW:  https://irk.pw.edu.pl/
Link bezpośredni do formularza - Wyceny nieruchomości: WYCENA GiK

Podczas rejestracji należy dołączyć:

  • skan dyplomu ukończenia studiów wyższych
  • skierowania z zakładu pracy (w przypadku finansowania studiów przez zakład pracy)

Kandydaci, którzy zarejestrują się do dnia 6 października 2023 r., otrzymają informację potwierdzającą przyjęcie na studia podyplomowe, umowę o warunkach odpłatności za studia podyplomowe w Politechnice Warszawskiej.

Osoby zakwalifikowane na studia podyplomowe proszone są o złożenie w terminie do 6.10.2023 r. następujących dokumentów:

  • Formularza rejestracyjnego wypełnionego w systemie i wydrukowanego
  • Dyplomu ukończenia studiów wyższych
  • Skierowania z zakładu pracy (w przypadku finansowania studiów przez zakład pracy)

Kosztów studiów wynosi: 6 000 zł 

Kształcenie na studiach podyplomowych „Wycena Nieruchomości” obejmuje dwa semestry i realizowane jest w trybie stacjonarnym.

Zjazdy odbywają się co dwa tygodnie w soboty i niedziele w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej (Plac Politechniki 1, Warszawa).

Więcej o opłatach

Kontakt sekretariat