Znak Politechniki Warszawskiej

Profil dydaktyczny

Pracownicy Zakładu prowadzą zajęcia na wszystkich kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Geodezji i Kartografii: Geodezji i kartografii, Gospodarce przestrzennej i Geoinformatyce, w tym na anglojęzycznej specjalności prowadzonej w ramach kierunku Geodezja i kartografia: Mobile Mapping and Navigation Systems.

Prowadzone zajęcia dotyczą następujących obszarów tematycznych: 

 1. Fotogrametria – podstawy i praktyczne umiejętności projektowania zdjęć lotniczych i naziemnych dla realizacji zadań pomiarowych oraz tworzenie podstawowych produktów geodezyjnych takich jak: ortofotomapy, numeryczne modele rzeźby terenu i pokrycia terenu, a także trójwymiarowe modele miast i wizualizacje 3D. 
  • Fotogrametria lotnicza 
  • Fotogrametria niskiego pułapu (bezzałogowe statki latające) 
  • Fotogrametria bliskiego zasięgu 
  • Lotnicze skanowanie laserowe 
  • Naziemne skanowanie laserowe 
  • Modelowanie 3D obiektów z wykorzystaniem danych fotogrametrycznych i skanowania laserowego 
 2. Teledetekcja– szerokie ujęcie podstaw fizycznych i fotointerpretacji, oraz metod przetwarzania i analizy obrazu cyfrowego. Szerokie spektrum zastosowań do badania środowiska i w gospodarce przestrzennej. 
  • Teledetekcja ogólna i fotointerpretacja 
  • Cyfrowe przetwarzanie obrazów 
  • Teledetekcja tematyczna: hiperspektralna i radarowa 
  • Teledetekcyjne źródła danych dla SIP 
  • Teledetekcja środowiska, zastosowania teledetekcji 
  • Uczenie maszynowe 
 3. Systemy informacji przestrzennej – aspekty teoretyczne oraz praktyczne związane z pozyskiwaniem, modelowaniem, przetwarzaniem i udostępnianiem danych przestrzennych. 
  • Systemy informacji przestrzennej i ich zastosowania 
  • Technologie i oprogramowanie SIP 
  • Analizy przestrzenne i modelowanie 
  • Geostatystyka 
  • Programowanie w systemach informacji przestrzennej 
  • Udostępnianie danych przestrzennych 
  • Projektowanie baz danych przestrzennych 
  • SIP w chmurze