Znak Zakładu Kartografii

Nauka

Pracownicy Zakładu Kartografii prowadzą badania naukowe związane z rozwojem metodyki modelowania i obrazowania informacji przestrzennej, tworzenia i wykorzystania baz danych topograficznych, geowizualizacji wykorzystującej nowoczesne technologie AR/VR, nawigacji wewnątrz budynków, kartografii lotniczej, integracji systemów BIM i GIS, a także neokartografii.

W Zakładzie Kartografii prowadzone są także prace badawcze związane z wykorzystaniem metod spatial data mining do eksploracyjnej analizy danych przestrzennych, generalizacji informacji geograficznej oraz zastosowaniem grywalizacji w procesie geopartycypacji społecznej. Rozwijana jest także metodyka tworzenia i analizy odwzorowań kartograficznych oraz badania zniekształceń odwzorowawczych.

Pracownicy Zakładu Kartografii prowadzą badania naukowe związane z wykorzystaniem metodyki Design Thinking do tworzenia innowacyjnych produktów i usług geoinformacyjnych.