Znak Zakładu Kartografii

Współpraca

Projekty naukowe i badawczo-rozwojowe oraz prace eksperckie

Zakład Kartografii oferuje prace badawcze, rozwojowe i eksperckie z zakresu:

 • projektowanie innowacyjnych modeli baz danych przestrzennych i systemów informacji geograficznej (GIS)
 • opracowywanie technologii produkcji map (cyfrowe systemy kartograficzne) w oparciu o bazy danych przestrzennych
 • rozwoju modeli baz danych topograficznych
 • opracowania koncepcji i realizacji geoportali o charakterze ogólnogeograficznym i tematycznym
 • generalizacji informacji geograficznej
 • wykorzystania modeli 3D miast w tworzeniu systemów inteligentnych miast (Smart City)
 • zastosowania grywalizacji w procesie geopartycypacji społecznej
 • integracji modeli i systemów BIM (Building Information Modeling) oraz GIS
 • metodyki modelowania i prezentacji kartograficznej w aplikacjach lokalizacyjnych i nawigacyjnych
 • nawigacji wewnątrz budynków
 • kartografii lotniczej
 • wykorzystania metod interpolacji do tworzenia numerycznych modeli rzeźby terenu i powierzchni statystycznych
 • metodyki projektowania baz danych przestrzennych na potrzeby systemów nawigacyjnych i lokalizacyjnych
 • metodyki pozyskiwania danych przestrzennych z użyciem urządzeń i aplikacji mobilnych
 • neokartografii, kartografii społecznościowej
 • innowacyjnych metod geowizualizacji danych GIS (np. z wykorzystaniem technologii AR/VR)
 • wykorzystania metodyki kartograficznej w marketingu mobilnym
 • projektowanie i realizację złożonych analiz geograficznych
 • eksploracyjnej analizy danych przestrzennych (spatial data mining)
 • wykorzystania metod statystyki przestrzennej i geostatystyki do tworzenia modeli decyzyjnych
 • wykorzystania metodyki Design Thinking w tworzeniu innowacyjnych produktów i usług geoinformacyjnych
 • projektowania i analizy odwzorowań kartograficznych oraz układów współrzędnych

Zakład Kartografii realizuje projekty naukowe i badawczo-rozwojowe m.in. wspólnie z takimi instytucjami jak:

 • Główny Urząd Geodezji i Kartografii
 • Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
 • Narodowy Instytut Dziedzictwa
 • Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW
 • SAMSUNG Elektronics (Samsung R&D Institute Poland)
 • WASAT Sp. z o.o.
 • OPEGIEKA Elbląg
 • Intergraph/Hexagon
 • Wrocławski Instytut Zastosowań Informacji Przestrzennej i Sztucznej Inteligencji
 • GARMIN Polska
 • Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
 • Centralna Szkoła Szybowcowa Aeroklubu Polskiego w Lesznie
 • Akademicki Ośrodek Szybowcowy w Bezmiechowej
 • Urząd Miasta Płock
 • Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej