Znak Zakładu Kartografii

Paweł Pędzich

dr hab. inż.

Paweł Pędzich ukończył studia na Wydziale Geodezji i Kartografii PW, specjalność „kartografia” w 1997 r. W 2002 r. uzyskał w PW stopień doktora nauk technicznych a w 2008 r. stopień doktora habilitowanego. Od 2003 r. pracuje w Politechnice Warszawskiej w Zakładzie Kartografii. W latach 2003-2015 pracował w Wojskowej Akademii Technicznej na Wydziale najpierw Inżynierii, Chemii i Fizyki Technicznej a następnie Inżynierii Lądowej i Geodezji. W latach 2008-2015 pełnił funkcję kierownika Zakładu Kartografii PW.

W latach 2008-2016 był członkiem Rektorskiej Komisji ds. Nagród i Odznaczeń w PW. Od 2008 r. do 2016 r. był przewodniczącym komisji ds. egzaminów dyplomowych na specjalności Kartografia. Był promotorem ponad 90 prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich. Od 2004 r. jest przedstawicielem Polski (jako członek korespondent) w Komisji ds. Odwzorowań Kartograficznych Międzynarodowej Asocjacji Kartograficznej (MAK). Od 2008 r. jest także członkiem Narodowego Komitetu ds. MAK.

W latach 2010-2015 był członkiem Stowarzyszenia Kartografów Polskich, w którym do 2012 r pełnił funkcję przewodniczącego sądu koleżeńskiego. W 2012 r. został członkiem redakcji czasopisma naukowego Reports on Geodesy and Geoinformatics. Odbył staże naukowe w Instytucie Nawigacji i Hydrografii Morskiej Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni oraz w Instytucie Geodezji Uniwersytetu w Sztuttgarcie a także szkolenia w USA w Huntsville w firmie Intergraph. 

Jego prace naukowe dotyczą teorii odwzorowań kartograficznych, kartografii planetarnej, tworzenia aplikacji komputerowych, systemów informacji geograficznej. Jest autorem ok. 50 publikacji w czasopismach naukowych oraz skryptu do przedmiotu podstawy odwzorowań kartograficznych.

Więcej informacji w Bazie Wiedzy Politechniki Warszawskiej.