Znak Zakładu Kartografii

Prace dyplomowe magisterskie

Prace dyplomowe na kierunku Geodezja i Kartografia na studiach dziennych, stacjonarnych [D] i zaocznych, niestacjonarnych [Z].

Rok Imię Nazwisko Typ Spec Tytuł Promotor
2020 Joanna Szymczak mgr D KSG Opracowanie metodyki wykorzystania silnika gier Unreal Engine do wizualizacji danych przestrzennych w technologii VR prof. nzw. dr hab. inż. Robert Olszewski 
2020 Monika Matuszczyk mgr D KSG Opracowanie bazy danych odnawialnych źródeł energetycznych w Polsce dr inż. Andrzej Głażewski 
2020 Malwina Jackowska mgr D KSG Koncepcja sposobów analizy trendów czasowych zróżnicowanych przestrzennie, wraz z metodyką oceny jakości dokonywanych predykcji dr inż. Anna Fiedukowicz 
2020 Marta Wańczyk mgr D KSG Analiza spójności rozwiązań komunikacyjnych w węzłach przesiadkowych Warszawy dr inż. Andrzej Głażewski 
2020 Justyna Stępień mgr D KSG Mapa multimedialna polskich szlaków pielgrzymkowych dr inż. Andrzej Głażewski 
2020 Natalia Sadowska mgr D KSG Analiza rozwoju sieci dróg krajowych w województwie mazowieckim w ostatnim dwudziestoleciu dr inż. Andrzej Głażewski 
2020 Alicja Konkol mgr D KSG Opracowanie koncepcji interpolacji i wizualizacji zmian zanieczyszczenia powietrza w środowisku Google Maps prof. nzw. dr hab. inż. Robert Olszewski 
2020 Jakub Łobodecki mgr D KSG Opracowanie środowiska testowego do badań percepcji użytkowników aplikacji do nawigacji w budynkach z wykorzystaniem technologii gier prof. uczelni Dariusz Gotlib 
2020 Kamil Choromański mgr D KSG Badanie oraz dobór technologii wizualizacji kartograficznej zmiennych w czasie danych o ruchu pojazdów i osób w rozproszonym środowisku obliczeniowym CENAGIS prof. uczelni Dariusz Gotlib 
2020 Hubert Bujno mgr D KSG Opracowanie zasad harmonizacji źródłowych danych na potrzeby projektowanego repozytorium do naukowych analiz geoprzestrzennych w Polsce prof. uczelni Dariusz Gotlib 
2020 Dominika Narczyk mgr D KSG Koncepcja i wykonanie interaktywnej mapy historycznej Polski. dr inż. Paweł Kowalski 
2020 Karolina Borkowska mgr D KSG Opracowanie procedur wykorzystania platformy integracyjnej FME na potrzeby Centrum Naukowych Analiz Geoprzestrzennych i Satelitarnych Politechniki Warszawskiej prof. uczelni Dariusz Gotlib 
2019 Mateusz Cegiełka mgr D SPR Opracowanie metodyki wykorzystania języka C# w procesie automatyzacji importu danych przestrzennych do środowiska gry Cities: Skylines prof. nzw. dr hab. inż. Robert Olszewski 
2019 Michał Łoń mgr D KSG Opracowanie wizualizacji kartograficznych 3D dla fragmentu miasta na przykładzie Warszawy. prof. nzw. dr hab. inż. Robert Olszewski 
2019 Jakub Chmielnicki mgr D KSG Opracowanie wizualizacji kartograficznych 3D dla fragmentu miasta na przykładzie Warszawy. prof. nzw. dr hab. inż. Robert Olszewski 
2019 Katarzyna Pszonka mgr D KSG Koncepcja integracji danych społecznych i topograficznych na przykładzie systemu Regionalnego Obserwatorium Gospodarczego województwa kujawsko-pomorskiego. prof. nzw. dr hab. inż. Robert Olszewski 
2019 Jakub Wyłucki mgr D KSG Opracowanie interaktywnego atlasu Układu Słonecznego w środowisku Unity. prof. nzw. dr hab. inż. Paweł Pędzich 
2019 Marcin Pietroń mgr D KSG Badanie wydajności analiz przestrzennych realizowanych na bazach danych przestrzennych relacyjnych i NoSQL. prof. nzw. dr hab. inż. Robert Olszewski 
2019 Karina Wronka mgr Z KSP Możliwości wykorzystania technologii GIS do promocji miasta Legionowo prof. uczelni Dariusz Gotlib 
2019 Katarzyna Marczyk mgr D KSG Analiza możliwości zastosowania dynamicznych zmiennych wizualnych do prezentacji procesu generalizacji kartograficznej dr inż. Paweł Kowalski 
2019 Marta Samoraj mgr D KSG Interaktywna mapa Polski dla dzieci dr inż. Paweł Kowalski 
2018 Adam Święćkowski mgr D   Wykorzystanie analiz przestrzennych w sporcie, na przykładzie piłki nożnej. dr inż. Andrzej Głażewski
2018 Patryk Subzda mgr D   Wykorzystanie analiz przestrzennych w sporcie, na przykładzie piłki nożnej. dr inż. Andrzej Głażewski
2018 Justyna Orłowska mgr D   Możliwości zastosowania technologii Rzeczywistości Rozszerzonej we wspomagniu prac geodezyjno-kartograficznych dr hab. inż. Dariusz Gotlib
2018 Aleksandra Marchewka mgr D   Analiza możliwości wykorzystania środowiska aplikacyjnego geody i mapinfo dla celów statystycznych na przykładzie czynników chorobotwórczych i chorób w XXI wieku. dr hab. inż. Robert Olszewski
2018 Daniel Borawski mgr D   Koncepcja wieloskalowego modelowania kartograficznego 3D obszarów miejskich dr hab. inż. Robert Olszewski
2018 Magdalena Bosiek mgr D   Wykorzystanie metod data mining do analizy rynku nieruchomości komercyjnych dr hab. inż. Robert Olszewski
2018 Aneta Domańska mgr D   Opracowanie animowanej prezentacji kartograficznej życia i twórczości Adama Mickiewicza dr inż. Paweł J. Kowalski
2018 Adriana Łazicka mgr D   Baza danych przestrzennych i wizualizacja kartogarficzna Szlaku Konnego Puszczy Augustowskiej i Mazur dr inż. Andrzej Głażewski
2018 Izabela Dziedzic mgr D   Baza danych przestrzennych i wizualizacja kartogarficzna Szlaku Konnego Puszczy Augustowskiej i Mazur dr inż. Andrzej Głażewski
2018 Maria Bylina mgr D   Koncepcja opracowania bazy danych "Obserwatorium Żywej Kultury" wraz z wykonaniem analiz przestrzennych. dr hab. inż. Robert Olszewski
2018 Alina Khemii mgr D   Koncepcja integracji danych sytuacyjnych i wysokościowych w zarządzaniu przestrzenią Smart City. dr hab. inż. Robert Olszewski
2018 Katarzyna Goch mgr GP   Metodyka wykorzystania technologii GIS do oceny dostępności czasowej transportu zbiorowego dla potrzeb zagospodarowania przestrzennego dr hab. inż. Dariusz Gotlib
2018 Karolina Romanowska mgr D   Wirtulne globusy nieregularnych obiektów pozaziemskich dr hab. inż. Paweł Pędzich
2018 Joanna Sobierajska mgr D   Analiza i ocena kompleksowych map tematycznych w polskim Internecie dr inż. Paweł J. Kowalski
2018 Paulina Piasta mgr D   Metody prezentacji kartograficznej przestrzeni niegeograficznej na przykładzie świata muzyki dr inż. Paweł J. Kowalski
2018 Maciej Jakubczyk mgr D   Porównanie funkcjonalności aplikacji do opracowania map interaktywnych na przykładzie spotkań Światowych Dni Młodzieży dr inż. Andrzej Głażewski
2018 Piotr Czubek mgr D   Zastosowanie technik data mining do analizowania wybranych wydarzeń społecznych na podstawie danych społecznościowych dr hab. inż. Robert Olszewski
2017 Nina Hahaj mgr D   Opracowanie metodyki geopartycypacji społecznych na potrzeby konsultacji urzędowych i obywatelskich. dr hab. inż. Robert Olszewski
2017 Kamil Wróblewski mgr D   Badanie mozliwości reprezentacji kartograficznej tras wspinaczkowych z wykorzystaniem technologii rozszerzonej rzeczywistości dr inż. Paweł J. Kowalski
2017 Izabela Kukawska mgr D   Koncepcja infrastruktury informacji przestrzennej dla polskich stacji polarnych dr hab. inż. Dariusz Gotlib
2017 Piotr Izydorczak mgr D   Studium prezentacji kartograficznej zjawisk o niepewnym lub przybliżonym zasięgu. dr inż. Paweł J. Kowalski
2017 Karolina Zarębska mgr D  
Trójwymiarowa wizualizacja kartograficzna wybranych obiektów topograficznych obszaru miejskiego
dr inż. Andrzej Głażewski
2017 Katarzyna Tyl mgr Z   Opracowanie bazy danych przestrzennych na potrzeby „Mapy drogowej Polski 1:500 000” dr inż. Andrzej Głażewski
2017 Magdalena Grudzień mgr D   Harmonizacja i integracja struktur informacyjnych na podstawie wybranych przykładów dr inż. Zenon Parzyński
2017 Anita Dylik mgr D   Harmonizacja i integracja struktur informacyjnych na podstawie wybranych przykładów dr inż. Zenon Parzyński
2016 Witold Siwicki mgr D   Możliwości standaryzacji w zakresie projektowania znaków map turystycznych dr inż. Andrzej Głażewski
2016 Marta Ziomek mgr D   Koncepcja i wykonanie mapy geomorfologicznej na podstawie map archiwalnych dr Łukasz Bujak
2016 Monika Cała mgr D   Opracowanie koncepcji prezentacji kartograficznej wybranego dzieła literackiego dr inż. Paweł J. Kowalski
2016 Katarzyna Izabella Walczak mgr D   Badanie wpływu czynników środowiskowych i społecznych na zagrozenie epidemiologiczne mieszkańców miasta Semarang w Indonezji dr inż. Andrzej Głażewski
2016 Agnieszka Mastalerczuk mgr D   Szlaki papieskie na mapie interaktywnej dr inż. Andrzej Głażewski
2016 Wojciech Sadowski mgr D   Opracowanie mapy ewidencji zdarzeń w sieci drogowej dr inż. Paweł J. Kowalski
2016 Ewelina Pszczółkowska mgr D   Multimedialna prezentacja kartograficzna miasta Ełk dr hab. inż. Paweł Pędzich
2016 Anna Haber mgr D   Opracowanie metodyki wyznaczania koncentracji osobliwej dla wybranych zjawisk społeczno-gospodarczych w Polsce dr hab. inż. Robert Olszewski
2016 Ewa Kietlińska mgr D   Wybrane metody spatial data mining oraz możliwości ich zastosowania w analityce biznesowej dr hab. inż. Robert Olszewski
2016 Kamila Marchewka mgr D   Zastosowanie technik data mining do zgłębiania danych czasoprzestrzennych na przykładzie analizy ruchu turystycznego w Polsce dr hab. inż. Robert Olszewski
2016 Adrian Sieradzan mgr D   Koncepcja opracowania spersonalizowanej mapy cyfrowej dla fragmentu Warszawy dr hab. inż. Robert Olszewski
2016 Weronika Jeżowska mgr D   Analiza zastosowań technologii GIS w zadaniach Państwowej Straży Pożarnej dr inż. Andrzej Głażewski
2016 Jolanta Leszczyńska mgr D   Opracowanie mapy obiektów sakralnych Góry Kalwarii z wykorzystaniem technologii GIS dr hab. inż. Robert Olszewski
2016 Irmina Jedut mgr D   Mapa geomorfologiczna wybranych obszarów wyspy Króla Jerzego w Archipelagu Szetlandów Południowych dr Łukasz Bujak
2016 Magdalena Żurkowska mgr D   Opracowanie systemu informacji przestrzennej wraz z kartograficznymi prezentacjami 3D dla Akademickiego Ośrodka Szybowcowego w Bezmiechowej dr hab. inż. Dariusz Gotlib
2016 Anna Teperowska mgr D   Opracowanie systemu informacji przestrzennej wraz z kartograficznymi prezentacjami 3D dla Akademickiego Ośrodka Szybowcowego w Bezmiechowej dr hab. inż. Dariusz Gotlib
2016 Barbara Czyżewska mgr D   Badanie i weryfikacja zasad zasilania i aktualizacji BDOT dr inż. Andrzej Głażewski

Pełny wykaz prac z lat 1951-2020 [PDF]