Znak Zakładu Kartografii

Materiały dydaktyczne

Ilustracje do wykładów, instrukcje do ćwiczeń, wytyczne projektowe

Kierunek GiK (inżynierskie)

studia stacjonarne GiK sem. 6

Kierunek GiK (magisterskie)

studia stacjonarne II stopnia sem 2

Kierunek GiK (niestacjonarne)

studia niestacjonarne GiK sem. 5 i 6

Studium SIP

Studium Systemów Informacji Przestrzennej

Dane przestrzenne do ćwiczeń projektowych

Bazy danych przestrzennych wykorzystywane na ćwiczeniach projektowych z podstaw wizualizacji kartograficznych (PWK) i infrastruktury danych przestrzennych (IDP)