Znak Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej
Studia Podyplomowe
Znak Politechniki Warszawskiej

Terminy zjazdów i plany zajęć

Rok akademicki 2020-2021 - edycja III

Terminy zjazdów w roku akademickim 2020-2021 - edycja III

Rok akademicki 2022-2023 - edycja IV

Terminy zjazdów w roku akademickim 2022-2023 - edycja IV