Aktualności

  1. Rekrutacja na V edycję studiów rozpoczęła się 1 grudnia 2023 r.
  2. UWAGA! Ze względu na nowelizację Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym program studiów jest w trakcie aktualizacji. W najbliższych dniach zostanie opublikowana zaktualizowana wersja.
  3. Termin rozpoczęcia zajęć - 22 marca 2024 r.