Aktualności

  1. Rekrutacja na V edycję studiów rozpoczęła się 1 grudnia 2023 r.
  2. Treści zawarte w programie zawierają zapisy związane z nowelizacją Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
  3. Termin rozpoczęcia zajęć - 10 maja 2024 r.