Rada Programowa

Rada Programowa Studiów Podyplomowych:

•    Prof. dr hab. Alina Maciejewska - kierownik Studiów Podyplomowych Gospodarka Przestrzenna w Praktyce
•    Dr hab. inż. Anna Bielska, prof. uczelni
•    Dr hab. inż. arch. kraj Adrianna Czarnecka, prof. uczelni
•    Dr hab. inż. Waldemar Izdebski, prof. uczelni
•    Dr hab. inż. arch. Wojciech Bartoszczuk
•    Dr inż. Agnieszka Wendland