Znak Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej
Studia Podyplomowe
Znak Politechniki Warszawskiej

Rozwój obszarów wiejskich

 

Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej zaprasza:

- II edycja Studiów Podyplomowych

ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH – ASPEKTY GOSPODAROWANIA PRZESTRZENIĄ I NIERUCHOMOŚCIAMI 

w roku akademickim 2022/2023.

Studia podyplomowe będą się odbywały w trybie zdalnym przez 2 semestry, począwszy od semestru zimowego 2022.

Wiedza i umiejętności przekazywane będą Studentom na wykładach (106 godz.) oraz ćwiczeniach (94 godz.).

Kierownik studiów: Dr inż. Robert Łuczyński

ROW