Opłaty

Wysokość opłaty za Studia Podyplomowe w Politechnice Warszawskiej na Wydziale Geodezji i Kartografii - 7000 zł (2 opłaty - 3500 zł za semestr).