Aktualności

Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej zaprasza do zapoznania się z ofertą studiów podyplomowych:

ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH – ASPEKTY GOSPODAROWANIA PRZESTRZENIĄ I NIERUCHOMOŚCIAMI

- edycja III (rok akademicki 2023/2024) - w trybie zdalnym

 

Wysokość opłaty za Studia Podyplomowe w Politechnice Warszawskiej na Wydziale Geodezji i Kartografii:

7000 zł (2 opłaty - 3500 zł za semestr).

Rekrutacja w Politechnice Warszawskiej na Wydziale Geodezji i Kartografii:

https://irk.pw.edu.pl/