Strona główna Rozwój Obszarów Wiejskich Sylwetka absolwenta

Sylwetka absolwenta

Wiedza i umiejętności przekazywane będą Słuchaczom na wykładach (106 godz.) oraz ćwiczeniach (94 godz.) przez pracowników naukowo-dydaktycznych uczelni, praktyków oraz ekspertów i specjalistów tej tematyce.

Absolwent studiów podyplomowych nabędzie kompetencje w zakresie:

  • wiedzy ogólnej na temat złożonych procesów rozwoju obszarów wiejskich, ich wzajemnych powiązaniach i roli człowieka w racjonalnej modyfikacji tych powiązań;
  • wiedzy pogłębionej na temat rozwoju obszarów wiejskich, umożliwiającej zastosowanie współczesnych metod kompleksowego kształtowania przestrzeni oraz zasad geodezyjnego urządzania tych obszarów, pozyskiwania gruntów i gospodarowania nieruchomościami oraz korzystania z różnych zasobów informacji;
  • praktycznych umiejętności umożliwiających racjonalne kształtowanie przestrzeni wiejskiej, uwzględniających aspekty prawne, finansowe, instytucjonalne i społeczne;
  • zdolności krytycznego rozumienia zdobytej wiedzy i umiejętności do opisu oraz analizy typowych zjawisk i problemów związanych z rozwojem obszarów wiejskich.