Znak Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej
Studia Podyplomowe
Znak Politechniki Warszawskiej

Opłaty za SP WN

Opłata za rok: 4400 zł lub w 2 ratach po 2200 zł. 

BANK I NUMER KONTA:
Informacja o indywidualnym numerze konta jest widoczna po zalogowaniu się w systemie USOSWeb, dostępnym pod adresem:
https://usosweb.usos.pw.edu.pl w sekcji Dla studentów -> Rozliczenia.

W celu zalogowania się do systemu USOSWeb należy podać: login (numer PESEL) oraz dotychczasowe hasło z systemu rekrutacyjnego.

Dla Studentów Wyceny Nieruchomości - z dopiskiem:
- Nazwisko i imię słuchacza - opłata za SP WN sem...
- Nazwisko i imię słuchacza - opłata za świadectwo SP WN

FAKTURA
Aby uzyskać fakturę należy przed dokonaniem przelewu wysłać DANE DO FAKTURY
na adres: k.kalinowska@gik.pw.edu.pl

DRUK - dane do faktury [do pobrania...]

Osoby skierowane na studia przez instytucje lub pracodawców proszone są o bezwzględne zgłoszenie tego faktu oraz przekazanie skierowania na studia do sekretariatu Studiów Podyplomowych pok. 312