Znak Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej
Studia Podyplomowe
Znak Politechniki Warszawskiej

Rekrutacja

Zainteresowani uczestnictwem w studiach podyplomowych proszeni są o złożenie do 10 września br. następujących dokumentów:
    Formularza rejestracyjnego wypełnionego w systemie i wydrukowanego.
    UWAGA!!! Rejestracja kandydatów na studia podyplomowe odbywa się poprzez system informatyczny - Rekrutacja PW - za pośrednictwem elektronicznego formularza, dostępnego na stronie:
    https://rekrutacja.pw.edu.pl
    Dyplomu ukończenia studiów wyższych.
    Skierowania z zakładu pracy (w przypadku finansowania studiów przez zakład pracy).
W/w dokumenty należy składać osobiście lub przesłać pocztą na adres:
Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej
Studia Podyplomowe "Wycena nieruchomości"
Plac Politechniki 1 pok. 312
00 - 661 WARSZAWA
tel.: 022 234-7369
tel./fax: 022 625-1527
Kandydaci, którzy złożyli dokumenty do 31 sierpnia br., otrzymają pisemne potwierdzenie przyjęcia na studia podyplomowe w pierwszym tygodniu września br. wraz ze szczegółową informacją dotyczącą terminów zjazdów oraz numeru konta, na które należy dokonać wpłaty.
Kandydaci, którzy złożyli dokumenty od 1 września do 15 września br. będą otrzymywali ww informacje na bieżąco.