Znak Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej
Studia Podyplomowe
Znak Politechniki Warszawskiej

Terminy zjazdów

TERMINY ZJAZDÓW
Studiów Podyplomowych „ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH
- ASPEKTY GOSPODAROWANIA PRZESTRZENIĄ I NIERUCHOMOŚCIAMI”
w roku akademickim 2023/2024

I SEMESTR - ZIMOWY

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

II SEMESTR - LETNI

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

TERMINY EGZAMINÓW:
- PO I SEMESTRZE: 
- PO II SEMESTRZE: 

TERMIN ZŁOŻENIA PRACY KOŃCOWEJ: 
TERMIN OBRONY PRACY KOŃCOWEJ: