Znak Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej
Studia Podyplomowe
Znak Politechniki Warszawskiej

Zarządzanie nieruchomościami

Zarządzanie nieruchomościami
(od 2004 roku na rynku)

Kierownik studiów: Dr inż. Tomasz Budzyński

Ukończenie studiów podyplomowych z zarządzania nieruchomościami daje nowe możliwości na rynku pracy w szczególności w obecnym czasie zaznaczonym epidemią COVID-19.

Studia podyplomowe Zarządzanie nieruchomościami przygotowują do wykonywania zawodu zarządcy nieruchomości, który niezmiennie jest potrzebny wobec zwiększających się zasobów nieruchomości, wymagających zarządzania nimi. Uczestnicy studiów podyplomowych poznają w ich trakcie zagadnienia teoretyczne z zakresu prawa i ekonomii a także podstawy wiedzy technicznej.

Następnie zapoznają się ze specyfiką zawodu zarządcy nieruchomości i zarządzania nieruchomościami w tym przede wszystkim z zasadami zarządzania nieruchomościami mieszkaniowymi i komercyjnymi. Obok wiedzy teoretycznej zdobywają umiejętności praktyczne - ważne w codziennej pracy zarządcy nieruchomości, między innymi przygotowując pracę końcową.