Cel studiów

Celem studiów jest poznanie podstaw teoretycznych oraz nabycie umiejętności praktycznych potrzebnych do samodzielnego wykonywania zawodu zarządcy nieruchomości oraz pracy w podmiotach zajmujących się zarządzaniem nieruchomościami prywatnymi oraz publicznymi..

Aby to osiągnąć uczestnicy studiów na początku poznają zagadnienia teoretyczne z zakresu prawa i ekonomii a także podstawy wiedzy technicznej.

Następnie zapoznają się ze specyfiką zawodu zarządcy nieruchomości i zarządzania nieruchomościami w tym przede wszystkim z zasadami zarządzania nieruchomościami mieszkaniowymi i komercyjnymi.

Obok wiedzy teoretycznej zdobywają umiejętności praktyczne ważne w codziennej pracy zarządcy nieruchomości oraz pracowników podmiotów zajmujących się zarządzaniem nieruchomościami.