Atuty

Bogaty program studiów, obejmujący łącznie 180 godzin. Zawierający zagadnienia prawne, techniczne i ekonomiczne z zakresu z obszaru nieruchomości a także bezpośrednio związane z wykonywaniem zawodu zarządcy nieruchomości.

Wybitni wykładowcy, pracownicy renomowanych uczelni wyższych w tym Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Łódzkiego oraz Uniwersytetu Szczecińskiego a także zarządcy nieruchomości z wieloletnią praktyką z sukcesem prowadzący działalność zawodową chcący i potrafiący dzielić się wiedzą i doświadczeniem zawodowym.

Obszerne konspekty w formie elektronicznej na każdy zjazd udostępniane studentom przed zajęciami.

Doskonała lokalizacja – w centrum Warszawy – Plac Politechniki 1,  w prestiżowym Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej

Atrakcyjna wysokość opłaty za studia  – 3800 zł, wnoszona w dwóch ratach po 1900 zł za każdy semestr. Brak wpisowego.