Znak Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej
Studia Podyplomowe
Znak Politechniki Warszawskiej

Opłaty

Roczna opłata za studia wynosi 3500 zł
Płatność może być  zrealizowana w 2 ratach po 1750 zł.

-------------------------------------------------------------------------

Informacja o indywidualnym numerze konta jest widoczna po zalogowaniu się w systemie USOSWeb, dostępnym pod adresem:
https://usosweb.usos.pw.edu.pl w sekcji Dla studentów -> Rozliczenia.

W celu zalogowania się do systemu USOSWeb należy podać: login (numer PESEL) oraz dotychczasowe hasło z systemu rekrutacyjnego.

Płatności należy dokonać z dopiskiem:

- Nazwisko i imię słuchacza - opłata za świadectwo SP ZN

Osoby skierowane na studia przez instytucje lub pracodawców proszone są o bezzwłoczne zgłoszenie tego faktu oraz przekazanie skierowania na studia (w celu przygotowania umowy trójstronnej) do sekretariatu Studiów Podyplomowych pok. 312

Faktura
Aby uzyskać fakturę należy przed dokonaniem przelewu wysłać:

SP - Faktura dane (msword, 24,00 kB)

Termin wpłaty I raty upływa 03 października 2019 roku - po tym terminie zostaną naliczone odsetki.

Termin wpłaty II raty upływa 02 marca 2020 roku - po tym terminie zostaną naliczone odsetki.