Znak Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej
Studia Podyplomowe
Znak Politechniki Warszawskiej

Przedmioty oraz wykładowcy

 
semestr 1
1 Część ogólna prawa cywilnego - dr Cezary Woźniak
2 Podstawy prawa rzeczowego - prof. dr hab. inż. Wojciech Wilkowski
3 Podstawy prawa zobowiązań - dr Cezary WoŸniak
4 Podstawy prawa i postępowania administracyjnego - dr Dorota Wilkowska-Kołakowska
5 Źródła informacji o nieruchomościach - prof. dr hab. inż. Wojciech Wilkowski
6 Gospodarka przestrzenna - prof. dr hab. inż. Wojciech Wilkowski
7 Gospodarka nieruchomościami - dr inż. Józef Iwanicki
8 Gospodarka mieszkaniowa i prawo spółdzielcze - mgr Zdzisław Małecki
9 Gospodarka rolna, leśna i wodna - prof. dr hab. inż. Wojciech Wilkowski
10 Ochrona danych osobowych - prof. dr hab. inż. Wojciech Wilkowski
11 Zamówienia publiczne - mgr Dariusz Koba
12 Podstawy ekonomii - prof. dr hab. Ewa Kucharska-Stasiak
13 Ekonomiczne podstawy rynku nieruchomości - prof. dr hab. Ewa Kucharska-Stasiak
14 Ocena ekonomicznej efektywności inwestycji - mgr inż. Zbigniew Baranowski
15 Elementy finansów i bankowości - mgr inż. Janusz Wójcik
16 Podstawy matematyki finansowej - mgr inż. Zbigniew Baranowski
17 Elementy rachunkowości - mgr inż. Bożena Blum
18 Podst. budownictwa - dr inż. Jerzy Górski, mgr inż. Mariola Berdysz, mgr inż. Bożena Blum
19 Przegląd technologii w budownictwie - dr inż. Jerzy Górski
20 Proces inwestycyjny w budownictwie - mgr inż. Mariola Berdysz
21 Eksploatacja nieruchomości - mgr inż. Bożena Blum
22 Podstawy kosztorysowania - mgr inż. Elżbieta Bogorodzka
23 Doradztwo na rynku nieruchomości - mgr Dorota Jagiełło-Cherka
 
semestr 2
1 Elementy analizy finansowo-ekonomicznej - dr Bartłomiej Dessoulavy - Śliwiński
2 Elementy planowania i kalkulacji kosztów - dr Bartłomiej Dessoulavy - Śliwiński
3 Przeglądy techniczne i remonty - mgr inż. Bożena Blum
4 Wprowadzenie do problematyki zarządzania nieruchomościami - mgr Judyta Guzikow
5 Umowa o zarządzanie nieruchomością - mgr inż. Bożena Blum
6 Plan zarządzania nieruchomością - dr Marek Majchrzak
7 Procedury w zarządzaniu nieruchomościami - mgr Judyta Guzikow
8 Podatki i opłaty związane z nieruchomościami - mgr Dorota Jagiełło - Cherka
9 Zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi - mgr inż. Bożena Blum
10 Zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi - dr hab. Iwona Foryś, prof. USz
11 Oprogramowanie wspierające zarządzanie nieruch. - mgr inż. Sebastian Janicki
12 Podst. wyceny nieruchomości i pośrednictwa w obrocie nieruch. - mgr Dorota Jagiełło - Cherka
13 Podst. marketingu i psychologii. Sztuka argumentacji - dr Beata Witkowska - Maksimczuk
14 Wybrane zagadnienia z zakresu prawa rodzinnego i spadkowego - dr Monika Zakrzewska
15 Seminarium dyplomowe - dr inż. Tomasz Budzyński