Praca końcowa

PRACA KOŃCOWA -  ZN

Zapraszamy do zapoznania się z propozycjami tematów prac końcowych.

  • Tematy są jedynie przykładowe - czekamy także na Państwa propozycje.

Propozycje tematów prac końcowych

  • Po wyborze tematu, uczestnik studiów podyplomowych jest zobowiązany do przesłania skanu (lub zdjęcia) wypełnionego druku propozycji tematu pracy końcowej na maila Sekretariatu SP ZN: zn-sp@pw.edu.pl oraz wybranego prowadzącego do dnia 20 marca 2022 r. Wraz z zaproponowanym tematem uczestnik może wysłać również zarys planu pracy.
  • W ramach zajęć indywidualnych pt. „Akceptacja tematów prac końcowych” przewiduje się przeprowadzenie rozmowy każdego uczestnika studiów podyplomowych z prowadzącym pracę końcową w dniu 25 marca 2023 r. lub innym dniu i o godzinie uzgodnionej przez prowadzącego pracę końcową z uczestnikiem studiów podyplomowych.
  • Praca powinna zawierać 25-35 stron. Pracę końcową w wersji elektronicznej - PDF - należy przesłać na adres mailowy prowadzącego pracę w terminie do 13 czerwca br.
  • Zaliczenie pracy końcowej odbędzie się do dnia 17 czerwca br. w terminie uzgodnionym z prowadzącym pracę końcową.

ŚWIADECTWA UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH OTRZYMAJĄ OSOBY, KTÓRE:

  1. Przedłożyły pracę końcową, która została pozytywnie oceniona.
  2. Zdały egzamin wewnętrzny (zaliczyły I i II sem.).
  3. Złożyły pełną dokumentację (między innymi - wniosek oraz kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych potwierdzoną za zgodność z oryginałem) i nie mają zobowiązań finansowych wobec Wydziału Geodezji i Kartografii.
  4. Rozliczyły się z Biblioteką PW