Znak Politechniki Warszawskiej

PRACOWNICY ZAKŁADU

Dane do korespondencji:

Wydział Geodezji i Kartografii PW
Gmach Główny PW pok. 302
Pl. Politechniki 1   00-661 Warszawa

Kierownik Zakładu: Prof. dr hab. inż. Katarzyna Sobolewska – Mikulska

pok 312 tel:  22 234 75 89

e-mail: katarzyna.sobolewska@pw.edu.pl

-----------------------------------------

Dr hab. inż. Marcin Karabin, prof. Uczelni

pok 428a tel:  22 234 75 89

e-mail: marcin.karabin@pw.edu.pl   

Dr inż. Józef Iwanicki

pok 18 tel:  22 234 75 39

e-mail: jozef.iwanicki@pw.edu.pl

Dr inż. Tomasz Budzyński

pok 312 tel:  22 234 75 89

e-mail: tomasz.budzynski@pw.edu.pl

Dr inż. Robert Łuczyński

pok 18 tel:  22 234 75 39

e-mail: robert.luczynski@pw.edu.pl

Dr inż. Magdalena Karabin - Zych

pok 428a tel:  22 234 75 89

e-mail: magdalena.karabin-zych@pw.edu.pl

Dr inż. Natalia Sajnóg

pok 312 tel:  22 234 75 89

e-mail: natalia.sajnog@pw.edu.pl

Dr inż. Małgorzata Stańczuk-Gałwiaczek

pok 312 tel:  22 234 75 89

e-mail: malgorzata.stanczuk@pw.edu.pl

Prof. dr hab. inż. Wojciech Wilkowski - Profesor emerytowany